Waarom is een bouwkundige keuring belangrijk?

ikwoongelukkig.nl

Wat zou het akelig zijn als je een nieuw huis koopt en je wordt geconfronteerd met heel wat verborgen gebreken. Je zou in zo een geval kunnen aankloppen bij de vorige eigenaar omdat hij ze heeft verzwegen. Maar als dat niet het geval is kan je op den duur heel veel geld uitgeven om de gebreken te repareren. Om deze ellende te voorkomen is het daarom belangrijk om voor dat je een huis gaat kopen een bouwkundige keuring laat uitvoeren. 

Kosten voor de bouwkundige keuring

Uiteraard zitten er kosten verbonden aan een bouwkundige keuring. Deze keuring kost gemiddeld genomen tussen de €250 en de €500. Wat de kosten precies zijn heeft met meerdere factoren te maken, waaronder de inhoud van het pand dat je wil laten keuren en nog je nog extra dingen mee zo willen nemen in de keuring.

De resultaten van de bouwkundige keuring worden opgenomen in een bouwkundig rapport. De bevindingen die in dat rapport vermeld staan zijn voorzien van een goede uitleg met bijbehorende foto’s. Dit rapport kan je dus gebruiken bij de onderhandeling over de uiteindelijke koopsom van het huis dat je op het oog hebt. 

Heeft iedere woning een bouwkundige keuring nodig dan?

Het antwoord op deze vraag is nee, niet iedere woning heeft een bouwkundige keuring nodig. De nieuwere huizen zijn vaak in orde. Hierdoor zou een bouwkundige keuring echt onnodig gedaan worden. Je zou naar het bouwjaar van de woning kunnen kijken.

Mocht je toch nog twijfelen dan kan je er altijd voor kiezen alsnog een bouwkundige keuring te laten plaats vinden. Het is nu eenmaal een feit dat je jezelf veel geld kan besparen als je een bouwkundige keuring laat doen. 

Doordat de gebreken boven tafel zijn gekomen zou je dit kunnen gebruiken in de onderhandeling voor de koopsom. Je zou de kosten voor het herstellen van de gebreken uit de hypotheek kunnen halen zodat je deze zelf op kan lossen, of je zou de verkoper kunnen vragen de gebreken op te lossen voordat de koop definitief wordt.